XXXX‐XXX‐200
MT3MT2MT

MT

คุณสมบัติพิเศษ

* ปั๊มสตาร์ทไม่เกิน 1 ครั้งต่อนาที เสียงไม่ดังรบกวน ประหยัดค่าไฟมากกว่า
* หมดปัญหาดูดไม่ขึ้นจากเช็ควาล์วรั่ว ด้วยระบบเซฟว์ไพรมิ่ง ดูดได้ลึกกว่า ไกลกว่า
* แรงดันสูงกว่า ปริมาณน้ำมาก ใช้น้ำพร้อมกันได้มากจุดกว่าปั๊มถังแบบเก่า
* ให้แรงดันน้ำที่สม่ำเสมอ

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection
ขนาดท่อ
Power
กำลัง
(HP)
Voltage
ไฟ
(Volt)
Suction
แรงดูด
(M)
Pressure on/off
แรงดันทำงาน
Max. Capacity
ปริมาณน้ำสูงสุด
(L/Min.)
Water Output
ใช้งานพร้อมกัน
(Tap)
No. of Bathroom
จำนวนห้องน้ำ
(Room)
No. of Story
จำนวนชั้นที่ใช้
(Story)
Dimension
กว้างxสูงxลึก
(cm)
MT-46-80H 1″ x 1″ 2 220V 9 2.7 – 3.7 kg/cm2 170 10-14 ก๊อก 8-16 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 78 x 90 x 40
MT-46-100 1″ x 1″ 2 220V 2.7 – 3.7 kg/cm2 170 12-16 ก๊อก 10-18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 97 x 56
MT-46T-100 1″ x 1″ 2 380V 2.7 – 3.7 kg/cm2 170 12-16 ก๊อก 10-18 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 92 x 97 x 56
MT-84-80H 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 22-28 ก๊อก 24-35 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 78 x 90 x 40
MT-84-100 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 92 x 97 x 56
MT-84T-100 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 92 x 97 x 56
MT-84-150 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 97 x 110 x 68
MT-84T-150 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 28-38 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 97 x 110 x 68
MT-84-200 1-1/2″x1-1/2″ 2 220V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 32-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 135 x 97 x 56
MT-84T-200 1-1/2″x1-1/2″ 2 380V 2.5 – 3.5 kg/cm2 340 25-32 ก๊อก 32-42 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 135 x 97 x 56
MT-105-100 2″ x 2″ 3 220V 2.7 – 3.7 kg/cm3 400 28-35 ก๊อก 28-45 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 97 x 97 x 68
MT-105T-100 2″ x 2″ 3 380V 2.7 – 3.7 kg/cm2 400 28-35 ก๊อก 28-45 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 97 x 97 x 68
MT-105-150 2″ x 2″ 3 220V 2.7 – 3.7 kg/cm2 400 32-40 ก๊อก 30-50 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 97 x 110 x 68
MT-105T-150 2″ x 2″ 3 380V 2.7 – 3.7 kg/cm2 400 32-40 ก๊อก 30-50 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 97 x 110 x 68

 หมายเหตุ : 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที