JA-200-F

JA-200-F

ประโยชน์การใช้งาน

JA-200-F ออกแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้น้ำของชั้นตึกใกล้ดาดฟ้า (ซึ่งมีแรงดันที่รับจากถังน้ำบนดาดฟ้าไม่เพียงพอกับการใช้งาน) โดย JA-200-F ต้องการระดับน้ำในถังเพียง 20 cm. ก็สามารถสร้างแรงดันได้เพิ่มขึ้น 1.3 bar บวกกับแรงทิ้งดิ่งของชั้นตึกเฉลีย 0.3 bar ต่อชั้น จึงมีแรงดันใช้งานจริงไม่ต่ำกว่า 1.6 bar ซึ่งเหมาะกับการใช้งานและไม่เกิดปัญหาแรงดันเกินจนทำให้ระบบท่อเสียหาย้ เหมือนปั๊มแรงดันทั่วไป

คุณสมบัติพิเศษ

  • มีสวิสช์เซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ำ ปั๊มจะทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้น้ำเกินกว่า 1 ลิตร/นาที
  • ปั๊มจะหยุดทำงานหากไม่มีน้ำในท่อดูด
  • ให้ปร้ืมาณน้ำมากกว่าปั๊มถังอัตโนมัติทั่วไปเท่าตัว สามารถใช้น้ำพร้อมกัน ได้ 6-10 ก๊อก
  • JA-200-F ทำงานเงียบและปราศจากแรงสั่นสะเทือน จึงเหมาะกับการติดตั้งไว้บนดาดฟ้า
  • มีอุปกรณ์กรองน้ำก่อนเข้าปั๊ม รับประกันความเเม่นย่ำของเซ็นเซอร์

Download PDF : JA-200-FPDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection
ขนาดท่อ
(Inch)
Output
กำลัง
Voltage
ไฟ
(Volt)
Revolution
ความเร็วรอบ
(RPM)
Max. Head
ส่งสูงสุด
(เมตร)
Max. Capacity
ปริมาณน้ำสูงสุด
(ลิตร/นาที)
Min. Water Level
ระดับน้ำขั้นต่ำ
(เมตร)
Number of Tap
ก๊อกน้ำที่ใช้พร้อมกัน
(ก๊อก)
Weight
น้ำหนัก
(ก.ก.)
(HP) (W)
JA-200-F 1″x1″ 1/4 200 200-240V 2850 13(1.3Bar) 70 0.2(0.02Bar) 6-10 8