HP
HPHP-1000B

HP-1000B, HP-1000T

*เพิ่มข้องอหัวเติมและที่เก็บปลายสาย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทรายหรือสิ่งสกปรกเปอะเปื้อนที่สร้างความเสียายต่อเครื่องยนต์ อีกทั้งเป็นการรักษาความสะอาดในบริเวณพื้นใช้งานเป็นอย่างดี

คุณสมบัติพิเศษ

  • ส่งสูงในแนวดิ่งได้ถึง 15 เมตร ส่งไกลในแนวราบได้ถึง 50 เมตร
  • หมุน 1 รอบสามารถสูบจ่ายได้บริมาณ 1 ลิตร (100ลิตร/นาทีโดยเฉลี่ย)
  • สามารถสูบจ่ายได้อย่างอิสระ โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปั๊มจ่ายออก หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อสูบกลับ

วัสดุที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

  • ด้ามโยก และเสื้อปั๊มทำจากอลูมีเนียม (Forged Aluminum Case) 3 ชิ้นปะกบ
  • ท่อดูด ข้องอหัวเติม และที่เก็บสายทำจากท่อเหล็กชุบโครเมียม กันสนิมอย่างดี
  • สายยางแบบตัวหนอนให้ความยืดหยุ่น ไม่แฟบกรณีใช้ในการดูด และสายยางเป็นชนิดกันน้ำมัน

ประโยชน์การใช้งาน

  • ปั๊มเอนกประสงค์แบบมือหมุน สำหรับใช้กับของเหลวที่มีความหนืดต่ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าซ น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

ไฟล์แนบ : PDF arwana


Share this product: