EC-EDM--ED-FS
EC

EC-EDM, ED-FS

ประโยชน์การใช้งาน

เป็นสวิตช์ควบคุมการทำงานของปั๊มระบบเต็มรูปแบบ ใช้เซ็นเซอร์จับกระแสน้ำที่ไหลผ่านสวิตช์ เพื่อกำหนดสถานะการทำงานของปั๊ม
ปั๊มถูกกำหนดให้ทำงานเมื่อมีการใช้น้ำ และจะหยุดทำงานภายใน 15 วินาที หลังจากหยุุดใช้น้ำ หรือน้ำในท่อดูดแห้ง ซึ่งกรณีน้ำแห้ง ยังมีการให้สัญญาณเตือนด้วยไฟที่หน้าปัทม์

จุดเด่นในการใช้

  • หยุดการทำงานภายใน 15 วินาที ในกรณีแหล่งน้ำแห้ง
  • หยุดการทำงานภายใน 15 วินาที เมื่อหยุดใช้น้ำ
  • ให้แรงดันน้ำสม่ำเสมอ
  • ยืดอายุการใช้งานของปั๊มด้วยความถี่ติดดับที่น้อยกว่า

รายละเอียดอุปกรณ์

* มีเช็ควาล์ว 2 ตัว ช่วยกักเก็บแรงดัน
* หน้าปัทม์ แสดงสถานะการทำงาน
  1) Power on ไฟสีเขียว    พร้อมใช้งาน
  2) Pump on ไฟสีเหลือง ปั๊มกำลังทำงาน
  3) Failure ไฟสีแดง     ปั๊มหยุดเนื่องจากน้ำแห้ง
  4) Restart  ปุ่มสีแดง  กดเพื่อให้ปั๊มทำงานอีกครั้ง
  ไฟล์แนบ : PDF arwana

Share this product:

Product Description

แหล่งไฟ กระแสไฟของปั๊ม กำลังของปั๊ม แรงดันปั๊มที่ต้องการ ขนาดท่อ อุณหภูมิของน้ำ

220 V / 50 Hz

ไม่เกิน 10 แอมป์

ไม่เกิน 1.1 kw (1.5 HP)

ส่งสูงไม่เกิน 50 เมตร

1″ x 1″

ไม่เกิน 60oC

ถังไดอะแฟรมพร้อมสวิตช์แรงดัน (Diaphragm Tank with Pressure Switch)

* ใช้ต่อกับทางน้ำออกของปั๊มหอยโข่ง เพื่อทำให้เป็นระบบอัตโนมัติแบบสำเร็จรูป ยางไดอะแฟรมและเช็ควาล์วช่วยกักเก็บแรงดัน และป้องกันน้ำไหลกลับในท่อดูด

ระดับแรงดัน (on/off) แรงส่งสูงของปั้มที่ต้องการ ขนาดท่อ อุณหภูมิของน้ำ ข้อต่อ 5 ทาง สวิตช์แรงดัน มาตรฐานญี่ปุ่น

1.2-2.2 (กก/ซม2)

ไม่ต่ำกว่า 24 เมตร

1″ x 1″

ไม่เกิน 60oC

ทองเหลืองชุปโคเมี่ยม

ใช้ได้มากว่า 250,000 ครั้ง

*สวิตช์ลูกลอยแบบยึดติด (Stationary Float Switch)

Rang of Swing
ช่วงห่างขึ้นลง
Max. Current
กระแสไฟสูงสุด
Min.Suction Depth
ระดับดูดต่ำสุด
2″ 15A (ไม่เกิน 2 แรงม้า) 4 mm (ดูดแห้งถึง 4 มม.)