BPS-400FRS
BPS-400FRS

BPS-400FRS

จุดเด่นและคุณสมบัติพิเศษ

  • การเลือกใช้หัวน้ำพุแบบต้นสน ได้คำนึงถึงประสิทธิภาพและความสวยงามควบคู่กัน โดยการติดตั้งให้หัวพ่นของหัวน้ำพุอยู่ต่ำกว่าผิวน้ำ 1-2 ซม. เพื่อให้น้ำและอ๊อกซิเจนที่อยู่รอบข้างปสมกันดันขึ้นสู่อากาศ
  • ทุ่นลอยจะขึ้นลงตามระดับน้ำ คงความสวยงามทุกฤดูกาล ต่างจากหัวน้ำพุแบบติดตั้งท่อถาวร
  • ติดตั้งง่าย และสามารถเลือกยึดทุ่นได้ทั้งแบบปักเสา หรือขึงยึดด้วยเชือก

ประโยชน์การใช้งาน

  • ใช้งานด้านบำบัดและรักษาสภาพน้ำ(Aeration) โดยมีประสิทธิภาพการเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำสูง กว่ากังหันน้ำ ประหยัดค่าไฟมากกว่า
  • เสริมภูมิทัศน์(Landscape decor) จัดสวนสวยงาม ลดอุณหภูมิในสถานที่กลางแจ้ง หรือเพื่อสร้างจุดดึงความสนใจจากผู้สัญจร
  • การสูบจ่ายถ่ายเท หรือรดน้ำในงานเกษตรทั่วไป (Utility water storage or irrigation use)
BPS-400FRS

BPS-400FRS

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Voltage ไฟ 220V / 380V
Output กำลัง 400 W 750 W 1500 W
Fountain หัวน้ำพุ Casade 1.5″(ต้นสน)
Capacity ปริมาณน้ำ 220 LPM 300 LPM 450 LPM
Head ส่งสูง 3.5 M 5 M 7.5 M