Automatic-Booster-Pump

Automatic Booster Pump Set 3

ประโยชน์การใช้งาน

1)ใช้งานเพิ่มแรงดันในอาคาร อพาร์ทเม้นท์ บ้านเช่า รีสอร์ต โรงงาน โรงเรียน…..
2)ใช้งานด้านงานเกษตร เช่นระบบสปริงเกอร์

home

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection
ขนาดท่อ
Power
กำลัง
(HP)
Voltage
ไฟ
(Volt)
Suction
แรงดูด
(M)
Pressure on/off
แรงดันทำงาน
Max. Capacity
ปริมาณน้ำสูงสุด
(L/Min.)
Water Output
ใช้งานพร้อมกัน
(Tap)
No. of Bathroom
จำนวนห้องน้ำ
(Room)
No. of Story
จำนวนชั้นที่ใช้
(Story)
Sprinkler Watering
ใช้งานสปริงเกอร์(หัว)
1/2″ 3/4″ 1″
ZP-200-60 2″x2″ 2 220V 7 1.6 – 2.6 kg/cm2 546 25-35 ก๊อก 30-45 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น 20-40 6-16 3-4
ZP-200T-60 2″x2″ 2 380V 7 1.6 – 2.6 kg/cm2 546 25-35 ก๊อก 30-45 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น 20-40 6-16 3-4
ZP-200-100 2″x2″ 2 220V 7 1.6 – 2.6 kg/cm2 546 25-35 ก๊อก 30-45 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น 20-40 6-16 3-4
ZP-200T-100 2″x2″ 2 380V 7 1.6 – 2.6 kg/cm2 546 25-35 ก๊อก 30-45 ห้อง ไม่เกิน 2 ชั้น 20-40 6-16 3-4
ZP-300-60 2″x2″ 3 220V 7 1.8- 2.8 kg/cm2 550 30-40 ก๊อก 35-50 ห้อง ไม่เกิน 3 ชั้น 25-45 8-18 3-5
ZP-300T-60 2″x2″ 3 380V 7 1.8- 2.8 kg/cm2 550 30-40 ก๊อก 35-50 ห้อง ไม่เกิน 3 ชั้น 25-45 8-18 3-5
ZP-300-100 2″x2″ 3 220V 7 1.8- 2.8 kg/cm2 550 30-40 ก๊อก 35-50 ห้อง ไม่เกิน 3 ชั้น 25-45 8-18 3-5
ZP-300T-100 2″x2″ 3 380V 7 1.8- 2.8 kg/cm2 550 30-40 ก๊อก 35-50 ห้อง ไม่เกิน 3 ชั้น 25-45 8-18 3-5

 หมายเหตุ : 1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง(ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไหลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที