2MT2
2MT32MT

2MT-XXX-XXX

ปั๊มอัตโนมัติ ระบบสลับและเสริมช่วยการทำงาน

* ป้องกันมอเตอร์ไหม้จากไฟตก
* ป้องกันน้ำแห้งในตัว โดยไม่ต้องต่อสวิตช์ลูกลอย
* สลับการทำงานโดยอัตโนมัติ
* ประสานทำงานร่วมกันในกรณีต้องการใช้น้ำมาก
* ปั๊มตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง อีกตัวจะทำงานทดแทนตลอดเวลา
* ระบบเซฟไพรมิ่ง ให้แรงดูดที่ดีกว่า

ประโยชน์การใช้งานพิเศษ

สามารถใช้กับการสูบจ่ายน้ำปนเคมีเจือจาง งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม งานชะล้างน้ำร้อนในโรงพยาบาล ของมันในอุตสาหกรรมห้องเย็น งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ

Download PDF : PDF arwana


Share this product:

Product Description

Model
รุ่น
Connection (ขนาดท่อ) Power
กำลัง
(HP)
Voltage
ไฟ
(Volt)
Pressure on/off
แรงดันทำงาน
Water Output
ใช้งานพร้อมกัน
(Tap)
No. of Bathroom
จำนวนห้องน้ำ
(Room)
No. of Story
จำนวนชั้นที่ใช้
(Story)
Dimension
กว้าง*สูง*ลึก
(cm)
Suction
ท่อดูด
Discharge
ท่อส่งร่วม
2MT46-150 2×1″ 1.5″ 2×2 220V 2.8 – 4.2 kg/cm2 15-30 ก๊อก 20-40 ห้อง ไม่เกิน 7 ชั้น 130x105x56
2MT46T-150 380V
2MT84-240 2×1.5″ 2″ 2×2 220V 2.4 – 3.4 kg/cm2 30-60 ก๊อก 50-85 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 130x132x56
2MT84T-240 380V
2MT105-310 2×2″ 3″ 2×3 220V 2.4 – 3.4 kg/cm2 35-70 ก๊อก 50-100 ห้อง ไม่เกิน 5 ชั้น 160x143x68
2MT105T-310 380V

หมายเหตุ:
1 ก๊อก = ก๊อกอ่าง (ซิ้ง/ล้างหน้า) ชักโครก สายชำระ หรือฝักบัวมีปริมาณการไฟลเฉลี่ย 8-12 ลิตร/นาที