ปั๊มหอยโข่งแสตนเลส

 • หลายใบพัด

  หลายใบพัด

  Multi-stage

 • ชนิดหน้าแปลน

  ชนิดหน้าแปลน

  ชนิดหน้าแปลน

 • ปั๊มน้ำเดือดอุตสาหกรรม

  ปั๊มน้ำเดือดอุตสาหกรรม

 • อัตโนมัติ

  อัตโนมัติ

 • เซลฟ์ไพร์มิ่ง

  เซลฟ์ไพร์มิ่ง

 • ใบพัดเปิด

  ใบพัดเปิด

  ใบพัดเปิด