สัมนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ณ ประเทศไต้หวัน

สัมนาตัวแทนฯ
25 ก.ย. 2551

ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 กันยายน 2551 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับ HUNG PUMP INDUSTRIAL CO., LTD. ได้จัดสัมนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ณ ประเทศไต้หวัน