มนาตัวแทนจำหน่ายในไทย ณ ประเทศไต้หวัน

สัมนาตัวแทนฯ
14 พ.ค. 2554

14 ถึง 17 พฤษภาคม 2554
บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ Hung Pump Industrial Co., Ltd. ได้จัดสัมนาตัวแทนจำหน่ายในไทย ณ ประเทศไต้หวัน