มนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ณ ประเทศหมู่เกาะมัลดิฟส์

สัมนาตัวแทนฯ
13 ก.ย. 2556

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 กันยายน 2556 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ณ ประเทศหมู่เกาะมัลดิฟส์