จกรรมทัศนาจรให้กับพนักงาน

รวมใจชาวอาวานา ณ สิงคโปร์
13 เม.ย. 2555

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน 2555 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทัศนาจรให้กับพนักงาน โดยได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์