สัมนาตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทย ณ ประเทศใต้หวัน

สัมนาตัวแทนฯ
11 ก.ย. 2549

ในปี 2549 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ HUNG PUMP INDUSTRIAL CO., LTD. ได้จัดสัมนาตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทย ณ ประเทศใต้หวัน