พิธีส่งมอบอาคารสำนักงาน

พิธีรับมอบ สนง. พร้อมคลังสินค้า
11 ก.ค. 2551

วันที่ 11 กรกฏาคม 2551 บริษัท เอฟซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีส่งมอบอาคารสำนักงาน พร้อมคลังสินค้าให้กับ บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด