กิจกรรมทัศนาจร

รวมใจชาวอาวานา ณ ภูเก็ต
01 ม.ค. 2556

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 มกราคม 2556 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทัศนาจรให้กับพนักงาน โดยได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต