มนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ณ ประเทศหมู่เกาะมัลดิฟส์

สัมนาตัวแทนฯ
13 ก.ย. 2556

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 กันยายน 2556 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดสัมนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ณ ประเทศหมู่เกาะมัลดิฟส์

กิจกรรมทัศนาจร

รวมใจชาวอาวานา ณ ภูเก็ต
01 ม.ค. 2556

ระหว่างวันที่ 1 ถึง 3 มกราคม 2556 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทัศนาจรให้กับพนักงาน โดยได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต

จกรรมทัศนาจรให้กับพนักงาน

รวมใจชาวอาวานา ณ สิงคโปร์
13 เม.ย. 2555

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 เมษายน 2555 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมทัศนาจรให้กับพนักงาน โดยได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์

สัมนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ณ ประเทศไต้หวัน

สัมนาตัวแทนฯ
25 ก.ย. 2551

ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 29 กันยายน 2551 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับ HUNG PUMP INDUSTRIAL CO., LTD. ได้จัดสัมนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ณ ประเทศไต้หวัน

พิธีส่งมอบอาคารสำนักงาน

พิธีรับมอบ สนง. พร้อมคลังสินค้า
11 ก.ค. 2551

วันที่ 11 กรกฏาคม 2551 บริษัท เอฟซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จัดพิธีส่งมอบอาคารสำนักงาน พร้อมคลังสินค้าให้กับ บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด