1499744846344

รวมใจชาวอาวานา
6-10 กรกฎาคม 2560

วันที่ 6-10 เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท อาวานา วอเตอร์เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานรวมใจชาวอาวานา ณ ประเทศญี่ปุ่น

1499744846344

1499587691147