ปั๊มจุ่มไฟฟ้า
Submersible Pump

ปั๊มสูบน้ำบาดาล
Hole Deep Well pump

 • SP
 • ปั๊มสูบน้ำบาดาลแสตนเลสบ่อ 6″
  6″ Bore Hole Deep Well Submersible Pump
 • SP30XX,6002
 • ปั๊มสูบน้ำบาดาลบ่อ 4″ ใบพัดสลัดทราย
  Sand throw 4″ Bore Hole Deep Well Submersible Pump

ปั๊มหอยโข่ง
Centrifugal Pump

 • ใบพัดเดี่ยว
  Single Impeller Type

 • ใบพัดเปิด
  Open Impeller Type

 • ชนิดหน้าแปลน
  End Suction Type

 • น้ำเดือดอุตสาหกรรม
  Industrial For Hot Water Use

 • เซลฟ์ไพร์มิ่ง
  Self-priming Type

 • อัตโนมัติ
  Automatic Type

 • ปั๊มหลายใบพัด
  Multi-stage

 • ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า เหล็กหล่อ
  Cast Iron Centrifugal Pump

  • รอบเร็ว (แปรงถ่าน)
   Carbon Brush

  • ใบพัดเดี่ยว
   Single Impeller Type

  • ปั๊มหลายใบพัด
   Muti-stage

  • เซลฟ์ไพร์มิ่ง ดูดลึก
   Deep Well

 • ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า Osip
  “Osip” Centrifugal Pump

  • ใบพัดเดี่ยว
   Single Impeller Type

  • 2 ใบพัด
   Twin Impeller

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ
Automatic Pump

ถังแรงดันและอุปกรณ์
Pressure Tank

 • DV-DH
 • DV-240-310
 • ถังไดอะแฟรม แบบถอดได้
  Diaphragm Tank Changeable

 • สวิทซ์ควบคุมน้ำ
  Pressure Control

 • สวิทซ์ลูกลอย
  Float Switch

ปั๊มหมุนเวียนและปั๊มสระน้ำ
Spa & Swimming Pool Pump

 • SPA-120
 • SPA-200
 • กรองสระน้ำ เซล์ฟ์ไพรมิง
  Self-priming pool

 • ชุดกรองทำความสะอาดสระน้ำ
  Pool Filtration and Cleaning Set

 • ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาส
  Sand Filter

 • ปั๊มสระน้ำเอนกประสงค์
  Utility Whirlpool Pump

ปั๊มสูบจ่ายอื่นๆ
Other Pumps

distributor2
catalog_download1
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
logo pump
slogan